Sök medlemskap

Steg för steg.
Steg 1: Kom in till oss och prata medlemskap.
Steg 2: Ta del av stadgarna och informationen du fått om föreningen.
Steg 3: Skicka in en inträdesansökan.

- Föreningens styrelse behandlar din ansökan och beslutar om provmedlemskap.
- När ansökan är godkänds läggs företaget in i systemet.
- Du bjuds till kontoret för en rutingenomgång

Du är nu redo att börja köra genom föreningen