Vi tar miljön på allvar.
Hålla hög kvalité.

Genom väl utarbetade rutinbeskrivningar tillgängliga för samtliga medlemmar minimerar vi antalet felkällor och bibehåller den höga kvalitet som genomsyrar vår verksamhet.

Informationsflöde.

Alla inom U-Schakt får kontinuerligt den information och utbildning som krävs för att kunna utföra maskintjänster på ett korrekt sätt.

Kvalité & miljömål.

U-Schakt har ställt upp ett antal mätbara kvalitets- och miljömål efter kriterier som anges i den senaste ISO-standarden. Dessa följs regelbundet upp genom intern revision.

Ordförande

Miljömaskiner.
För varje år som går skärps miljökraven.
U-Schakt hänger med i utvecklingen och bevakar förändringar i branschen och vår omvärld.